MIDE-556 - 秋山祥子2018年番号 お姉ちゃんが時間停

MIDE-556 - 秋山祥子2018年番号 お姉ちゃんが時間停

一剂而痛止,不必再剂也。逍遥散原是和解肝经之神药,得肉桂则直入肝中,以扫荡其寒风。

我用地骨、丹皮以解骨髓中之内热,则肾中无煎熬之苦,自然不索于肺金,而肺中滋润,自然清肃之气下济于肾内,子母相安,则肾水渐濡,可以养肝木,可以制心火,外侮不侵,家庭乐豫,何至有损耗之失哉。治阴热之厥,法宜补阴以助阳,使真阴足而邪阴自散,阳气旺而虚火自消。

 且脾者心之子也,脾病而心必来援,犹子病而母必来顾。虽五脏六腑,皆禀受脾土,上贯于目,而目之系实内连肝胆也。

此方单泻胃中之火,不去散胃中之寒。一剂即大吐,去痰血而愈,不必二剂也。

热血妄行,不清火而反补其气,因由于气之虚也。不必分别脏腑,皆命门火衰,而寒邪留之也。

火所最恶者,水也。每日白滚水送下,早晚各五钱,一料全愈。

Leave a Reply